Välkommen till Ströungarna

Förskolan Ströungarna ligger mellan Trollenäs och Trolleholm i Västra Strö ca 7 km nordväst om Eslöv.

Vi är en familjär förskola vars riktlinjer är barnens hälsa och utevislelse.

Naturen som vi har precis utanför dörren lockar till härliga skogsutflykter och äventyr som är en del av vår vardag.

Förutom all spontan rörelse så får vi härlig motion av av olika rörelseprogram och barnyoga. 

Massagen är ett populärt inslag på vår förskola där barnen själv är delaktiga.

Vår pedagogik är motiverande då vi varje dag behandlar viktiga ämnen som matte och språk på ett lekfullt sätt.

 Sång och lek är några viktiga redskap nu när vi har  introducerat det engelska språket på förskolan.

Förskolans profil är språkutveckling och hälsa. Ströungarna förskola har en härlig naturtomt med fruktträd och fina lekytor. Inomhusmiljön är väl anpassad till den pedagogiska verksamheten. Vi uppmuntrar och stödjer barnens språkutveckling.Vi är ofta ute i naturen, där barnen får möjlighet att upptäcka och utforska närmiljön. Vi samtalar om allemansrätten, naturens kretslopp och om vikten av att värna om naturen. Förskolan har erhållit utmärkelsen “Förskola för hållbar utveckling” av Skolverket samt är certifierad som trygg och säker förskola. • Vi möter alla på ett professionellt sätt, med öppenhet, respekt och nyfikenhet • Vi uppmärksammar och lyfter likheter och olikheter genom att skapa sammanhang där barnen ges möjlighet att uttrycka sina tankar, idéer, känslor och erfarenheter • Vår verksamhet och miljö främjar barnens inflytande. Barnens intressen och åsikter tas tillvara i vårt arbete med vardagsinflytande och delaktighetI Förskolan Stroungarna vi  lägga grunden för ett livslångt lärande. Verksamheten skall vara rolig, trygg och lärorik för alla barn som deltar. Förskolan skall erbjuda barnen en god pedagogisk verksamhet, där omsorg, fostran och lärande skildrar en helhetVi  jobbat tematiskt med temat , även om begreppet tematiskt har växlat och metoderna utvecklats har syftet varit detsamma, det vill säga att barn utvecklas utifrån ett ämne som de finner intressant, för att skapa förståelse för ett visst sammanhang.

lejon