career opportunities

Ströungarna är en fristående förskola som erbjuder dig chansen att utöva din roll som förskollärare i en mindre verksamhet. Vi har varit verksamma i 20 år. Vi har just nu 18 barn i åldrarna 1-5 år. Vi sätter hälsa, miljö och välmående i fokus . Ströungarnas vision är att ge varje enskilt barn bästa möjliga förutsättningar för ett livslångt lärande samt en stark tro på sig själv. Vår vision är även att barnet skall bli hälsomedvetet och därmed i framtiden själva kunna påverka och ta ansvar för sin egen hälsa. Utomhuspedagogik för oss är att vara aktiv med barnen och att använda oss av naturens medel för att stimulera barnets utveckling och lärande. Barns koncentration ökar när dem är utomhus vilket leder till att dem har lättare för att fokusera och lära. Regelbundet äter och lagar vi mat utomhus vilket ökar aptiten och glädjen kring maten. All mat lagas från grunden vilket gör att barnen får uppleva maten med alla sina sinnen både före och efter servering.
Beskrivning av arbetsuppgifter: Planera, genomföra och utvärdera den pedagogiska verksamheten tillsammans med övrig personal. Vi söker dig med förskollärarexamen som – har en positiv grundsyn och ett stort engagemang för ditt arbete
* är en kreativ nytänkare som drivs av att utveckla barn.
* ser möjligheter istället för hinder
* är flexibel
* kan samarbeta
* ser till varje barns behov
* är väl förtrogen med våra styrdokument och har en god förmåga att omsätta dessa i den dagliga verksamheten.
what we offer
good starting salary plus incentives (depending on experience)
education and constant classes , massage therapy course for children
room to grow with our company
flexible vacation schedule
a nice harmonious environment to work at
a group of great co-workers
partial gym membership payment
Beskrivning av kvalifikationer: Vi vill att du är kreativ, flexibel, har musikkompetens och kan kommunicera rakt och tydligt.
Du kännetecknas av att ha god kommunikativ förmåga samt en tydlighet med uppdrag, mål och vision. Du drivs av en vilja att tillföra entusiasm, energi, och lust i arbetet samtidigt som du arbetar målinriktat. Du är lyhörd inför barnen och engagerad. Som person har du en helhetssyn, är strukturerad, tydlig, prestigelös och trygg i dig själv. Du är uthållig och blir motiverad i en föränderlig tillvaro. “Varje dag börjar med nya möjligheter” Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
Krav: God engelska och körkort.
Till följd av Lagen om lämplighetskontroll ska utdrag ur rikspolisstyrelsens belastnings- och misstankeregister uppvisas innan anställning.
Vid eventuell anställningsintervju ska examinationsbevis från förskollärarutbildning uppvisas.