Om Oss

IMG_0883
I’ am ready to ask questions?

Förskolans profil är språkutveckling och hälsa. Ströungarna förskola har en härlig naturtomt med fruktträd och fina lekytor. Inomhusmiljön är väl anpassad till den pedagogiska verksamheten. Vi uppmuntrar och stödjer barnens språkutveckling.Vi är ofta ute i naturen, där barnen får möjlighet att upptäcka och utforska närmiljön. Vi samtalar om allemansrätten, naturens kretslopp och om vikten av att värna om naturen. Förskolan har erhållit utmärkelsen “Förskola för hållbar utveckling” av Skolverket samt är certifierad som trygg och säker förskola. • Vi möter alla på ett professionellt sätt, med öppenhet, respekt och nyfikenhet • Vi uppmärksammar och lyfter likheter och olikheter genom att skapa sammanhang där barnen ges möjlighet att uttrycka sina tankar, idéer, känslor och erfarenheter • Vår verksamhet och miljö främjar barnens inflytande. Barnens intressen och åsikter tas tillvara i vårt arbete med vardagsinflytande och delaktighet

I Förskolan Stroungarna vi  lägga grunden för ett livslångt lärande. Verksamheten skall vara rolig, trygg och lärorik för alla barn som deltar. Förskolan skall erbjuda barnen en god pedagogisk verksamhet, där omsorg, fostran och lärande skildrar en helhet
Vi  jobbat tematiskt med temat , även om begreppet tematiskt har växlat och metoderna utvecklats har syftet varit detsamma, det vill säga att barn utvecklas utifrån ett ämne som de finner intressant, för att skapa förståelse för ett visst sammanhang.