Curriculum

CURRICULUM
– Grundläggande komponenterna i vår omsorg och undervisning – att förstå barn, skapa en lyhörd miljö, och samarbeta med familjer.
-Bidrar till barnens utveckling och lärande genom dagliga rutiner och målmedveten lek.
-Fokus på nya kunskaper och upptäckt som ett sätt att lära, och gör det möjligt för barnen att utveckla förtroende.
-Erbjuder dagliga möjligheter att individualisera lärande genom att möta behoven hos varje barn.
-Viktiga områden för lärande, social-emotionella moment, matematik och konst, införliva dem i varje del av dagen.
-Ge möjligheter för observation för att hjälpa lärare att bygga en stark relation mellan läroplan och bedömning
Våra lärare förstår förväntningarna i denna åldersgrupp genom att genomföra behagliga övergångar och spännande alternativ som lockar och bibehåller barnens intresse. Småbarn är aktiva sökare av nya kunskaper och interagerar i deras värld med tanken att allt kretsar kring dem.