Vår miljö

Våra rum erbjuder en miljö som är fri att skapa i, lätt för unga barn, och erbjuder ålderslämpliga material för att främja lärande.

Det dagliga schemat ger barnen en flexibel individuell frihet samt tid för idéer och kreativitet genom lekar.  Våra lärare är utbildade i uppfatta behoven hos alla barn.

Två-åringar har ett sinne för sig själv som härrör från deras växande oberoende. Detta skede av utvecklingen är spännande, du tittar på gåvan språk som blommar framför dina ögon. Ordförråds byggnaden är på en ökad topp och ord bildas snabbt. Skriftspråket är en stor del av vår läroplan med en sagostund i daglig fokus. Barn i denna ålder ges lämpliga val för att möjliggöra friheten att använda hans / hennes självständighet på ett positivt och konstruktivt sätt. Två åringar anpassar sig till nya erfarenheter och strävar efter att få känna sig välkomna och älskade i en närande, glad miljö.
Dagar är fyllda med äventyr, ifrågasättande, upptäckter och beslutsamhet att hitta mening till nya händelser.