Yngre barn

Yngre barn
Våra lärare förstår utvecklings kurvan från yngre barn till förskolebarn och upprätthåller lämpliga förväntningar på barnen som de bedriver genom riktade och gruppaktiviteter. Betydande utveckling och förändring inträffar hos barn under de första tre åren, både fysiska, kognitiva och sociala emotionella. Tre åringar är inte längre småbarn, men kan ibland fortfarande visa yngre barn tillvägagångssätt.  De kan tyckas äldre baserat på deras språkkunskaper och motorik . Vår förskolas klassrum är utrustade med lärcentra som tillåter barn att själv hantera sitt val av aktivitet när det gäller språk, matematik, dramatisk lek, vetenskap, musik, konst och läroblock. Vi tror att alla barn är aktiva elever och engagerade i aktiviteter med sin egen uppmärksamhet och koncentrationsförmåga. Av denna anledning är vårt förskoleklassrum utrustat så att det ger barnen egna val under dagen inom ålders lämpliga lärcentra som är attraktiva och tillgängliga vid alla tidpunkter. Det finns en balans mellan lärare riktad undervisning och barns förmåga att välja från en mängd olika material.