Läroplan

Vår läroplan fokuserar på utveckling av “hela barnet” med hänsyn till att områdena lärande såsom fysisk, social eller kognitiv är alla sammankopplade. Därför stödjer vi barns intellektuella tillväxt samtidigt öka deras sociala, emotionella och fysiska utveckling genom projektarbete, lek, små grupper lärande upplevelser,

Engagemang i verkliga uppgifter, och andra lämpliga övningar. Detta förhållningssätt till lärande tillsammans med expertis från våra lärare är en formel som förbereder våra barn att komma in livet med tillförsikt och de verktyg de behöver för att lyckas.

Grundläggande komponenterna i vår omsorg och undervisning – att förstå barn, skapa en lyhörd miljö, och samarbeta med familjer.
-Bidrar till barnens utveckling och lärande genom dagliga rutiner och målmedveten lek.
-Fokus på nya kunskaper och upptäckt som ett sätt att lära, och gör det möjligt för barnen att utveckla förtroende.
-Erbjuder dagliga möjligheter att individualisera lärande genom att möta behoven hos varje barn.
-Viktiga områden för lärande, social-emotionella moment, matematik och konst, införliva dem i varje del av dagen.
-Ge möjligheter för observation för att hjälpa lärare att bygga en stark relation mellan läroplan och bedömning
Våra lärare förstår förväntningarna i denna åldersgrupp genom att genomföra behagliga övergångar och spännande alternativ som lockar och bibehåller barnens intresse. Småbarn är aktiva sökare av nya kunskaper och interagerar i deras värld med tanken att allt kretsar kring dem.