Läroplan

Vår läroplan fokuserar på utveckling av “hela barnet” med hänsyn till att områdena lärande såsom fysisk, social eller kognitiv är alla sammankopplade. Därför stödjer vi barns intellektuella tillväxt samtidigt öka deras sociala, emotionella och fysiska utveckling genom projektarbete, lek, små grupper lärande upplevelser,

Engagemang i verkliga uppgifter, och andra lämpliga övningar. Detta förhållningssätt till lärande tillsammans med expertis från våra lärare är en formel som förbereder våra Pre-K studenter att komma in livet med tillförsikt och de verktyg de behöver för att lyckas.