Job opportunities

pre-school teacher add

We are always looking for great talent

if you are a creative teacher that loves working with children

Inspired by music and have english as a second language

we will love to talk to you.

You might be what we are looking for

Attention: Principal

E-postadress: stroungarna@hotmail.com

Ströungarna är en fristående förskola som erbjuder dig chansen att utöva din roll som förskollärare i en mindre verksamhet. Vi har varit verksamma i 28 år , Vi sätter hälsa, miljö och välmående i fokus . Ströungarnas vision är att ge varje enskilt barn bästa möjliga förutsättningar för ett livslångt lärande samt en stark tro på sig själv. Vår vision är även att barnet skall bli hälsomedvetet och därmed i framtiden själva kunna påverka och ta ansvar för sin egen hälsa. Utomhuspedagogik för oss är att vara aktiv med barnen och att använda oss av naturens medel för att stimulera barnets utveckling och lärande. Barns koncentration ökar när dem är utomhus vilket leder till att dem har lättare för att fokusera och lära. Regelbundet äter och lagar vi mat utomhus vilket ökar aptiten och glädjen kring maten. All mat lagas från grunden vilket gör att barnen får uppleva maten med alla sina sinnen både före och efter servering.
Beskrivning av arbetsuppgifter: Planera, genomföra och utvärdera den pedagogiska verksamheten tillsammans med övrig personal. Vi söker dig med förskollärarexamen som – har en positiv grundsyn och ett stort engagemang för ditt arbete